Kulturaftalen

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

De 6 kommuner har forlænget kulturaftalen 2015-2018 med Kulturministeriet til også at omfatte 2019.

De to indsatsområder er foreløbig foldet ud i fire projekter, der er færdigudviklet:

  • Ani-Lab
  • Futureland
  • Forfatterskolen/FGK
  • Middelalder fomidlet med mobile metoder

Der er afsat midler til foberedelse af ny Kulturaftale med tilhørende projekter til ny Kulturaftale 2020.

Projekterne skal alle medvirke til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune. Samarbejde, videndeling, arbejdsdeling, netværk og involvering på tværs af kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.